Minder aanvragen ingediend

In 2013 zijn acht aanvragen tot een uitkering gekomen, waarvan drie aanvragen vanuit 2012. Van voorgaande jaren is nog één aanvraag waarop positief besloten is niet afgerond aangezien de aanvrager nog niet tot uitvoering is overgegaan. De acht uitbetalingen zijn te onderscheiden in:

  • 1 aanvraag armoedepreventie
  • 3 aanvragen culturele activiteiten
  • 2 aanvragen verenigings- en sportactiviteiten
  • 2 aanvragen cultureel erfgoed

In vergelijking met het voorgaande jaren zijn er in 2013 aanzienlijk minder aanvragen ingediend. Oorzaak hiervan kan zijn dat nu de stichting niet meer direct gekoppeld is aan de gemeente de doorverwijzing van aanvragen moeizamer gaat. In 2014 wordt dan ook actiever publiciteit gezocht bij toekenningen. Ook via de eigen website is een aanvraagmogelijkheid ingebouwd worden om zo de drempel tot aanvragen te verlagen.

Jaarstukken 2013

Plaatje4