ANBI Certificering

De stichting Welzijnsfonds heeft ANBI certificering aangevraagd.
Naam organisatie: Stichting Welzijnsfonds

RSIN nummer/KvK nummer:

  • RSIN nummer: 808992041
  • KvK nummer 24305621

Website:

  • www.welzijnsfondsoostflakkee.nl

Contact:

  • Secretariaat Welzijnsfonds, Postbus 131, 3257 ZJ Ooltgensplaat

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het beheer en bestemmen van aan haar toevertrouwde middelen ten behoeve van de voormalige gemeenten Den Bommel, Ooltgensplaat, Oude-Tonge voor de behartiging van sociale, maatschappelijke en culturele belangen in de ruimste zin des woord. Hieronder wordt mede verstaan het instandhouden van onder andere cultureel erfgoed.

Beleidsplan:

De stichting ontvangt jaarlijks bijdragen van de Boedel Pieter Bigge en de Boedel Dabbe. Uit die verkregen middelen worden goederen en bijdragen beschikbaar gesteld aan de stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee, de maatschappelijke organisaties in de voormalige gemeenten Ooltgensplaat, Den Bommel en Oude-Tonge, instellingen van algemeen nut op maatschappelijk, historisch of cultureel gebied en voor de instandhouding van cultureel erfgoed. Voor de periode 2020-2024 wordt van de jaarlijks te ontvangen middelen van de boedels ca. 25% beschikbaar gesteld voor het werk van de voedselbank, ca 25% als bijdrage aan instellingen op maatschappelijk gebied en ca. 50% voor de instandhouding van cultureel erfgoed.

Samenstelling bestuur:

Bestuurders

  • P.H. van de Ree, voorzitter
  • K.Knoester, secretaris
  • B.J. Bruggeman, penningmeester

Beloningsbeleid:

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en zonder beloning in geld of natura.

Jaarverslag:

Het jaarverslag van de stichting wordt gepubliceerd op de website en toegezonden aan de gemeente Goeree-Overflakkee en de Boedels Pieter Bigge en Dabbe.

Plaatje2